Мрежо бутон за вашия сайт
  
За да генерирате мрежо бутон към линк от вашия сайт, който сте споделили в mrejo.net, използвайте скрипта, като замените <link_to_my_url> c линка към материала от вашия сайт.

<script>mrejourl='<link_to_my_url>';</script>
<script src='http://www.mrejo.net/mrejo.js' type='text/javascript'></script>


Пример:
За да генерирате мрежо бутон за линка http://www.facebook.com/pages/mrejonet/136906683027874, сложете скрипта, като го модифицирате по описания по-горе начин. Ето как трябва да изглежда той за този пример:
<script>mrejourl='http://www.facebook.com/pages/mrejonet/136906683027874';</script>
<script src='http://www.mrejo.net/mrejo.js' type='text/javascript'></script>


Partner links

Art Shop Svetlosenki