Последни от Наука
 по дата | най-популярни | най-коментирани

143020
2
Гласувай!
Кърлежи - обща характеристика и видове в България - ABRITVS
Разред Кърлежи са малки членестоноги същества, които много приличат на насекомите, но всъщност не са.  Те принадлежат към клас Паякообразни. В топло време се срещат на откритите площи с висока тревиста растителност, но могат да попаднат дори и в градска среда. Когато някое топлокръвно животно мине покрай тях, те се прикрепят към него и започват да смучат кръв. Изключително опасни са, защото могат ...
Написано от karaibrahim @ блог @ На 25 Юли 2017 18:10 @ В категория Наука @ Eтикети: кърлежи, лаймска болест @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 7 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

142994
2
Гласувай!
Период на полуразпад. Закон за радиоактивното разпадане - ABRITVS
Публикацията разглежада понятието период на полуразпад, закона за радиоактивно разпадане и принципа на радиовъглеродно датиране...abritvs.com
Написано от karaibrahim @ блог @ На 20 Юли 2017 23:53 @ В категория Наука @ Eтикети: активност, бекерел, закон за радиоактивното разпадане, кюри, период на полуразпад @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 16 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

142914
2
Гласувай!
Радиоактивност - радиоактивен разпад и радиация - ABRITVS
Явлението радиоактивност представлява спонтанно разпадане (радиоактивен разпад) на атомните ядра на емисии от частици с размери по-малки от тези на атома. Разпадът е съпроводен от радиация, която представлява емитиране (излъчване) на електромагнитни вълни, носещи названието гама лъчи (γ).
Написано от karaibrahim @ блог @ На 13 Юли 2017 12:57 @ В категория Наука @ Eтикети: алфа частици, Антоан Анри Бекерел, бета частици, гама лъчи, перод на полуразпад, радиация, радиоактивен разпад, радиоактивност, физика, ядрени сили @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 17 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

142898
0
Гласувай!
Курсове по английски и немски език за деца и възрастни. Ваучери АЗ МОГА ПОВЕЧЕ БУРГАС
  Европейски образователен център Глобус провежда чуждоезикови курсове по английски език, немски език, френски език, испански език, руски език, гръцки и китайски език.Преподават лите са утвърдени професионалисти в своята практика. Курсистите могат да избират в коя форма да посещават часовете - групово, индивидуално, полуиндивидуалн о (3 души). Завършилите успешно полагат изпит и получават сертифи...
Написано от whitebb @ блог @ На 12 Юли 2017 15:07 @ В категория Наука @ Eтикети: английски език, немски, курсове, обучение, образователен @ Точки: 0 @ Коментари: 0 @ Посещения: 24 @ 

още... Добави коментар Регистрирай се

142875
2
Гласувай!
Ламинарно течение, турбулентен поток, число на Рейнолдс - ABRITVS
Ламинарно течение се нарича хидродинамичен режим, при който съседните слоеве в една течност не се смесват, а когато се промени така, че те да се смесват, тогава то се нарича турбулентно течение. Ламинарното може да бъде стационарно или нестационарно, а турбулентното винаги е нестационарно.
Написано от karaibrahim @ блог @ На 10 Юли 2017 12:35 @ В категория Наука @ Eтикети: критерий на Рейнолдс, ламинарно течение, механика на флуидите, турбулентно течение, флуиди, хидродинамика @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 19 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

142825
2
Гласувай!
Закон на Бернули - константа и уравнение на Бернули - ABRITVS
Законът на Бернули е резултат от полученотото уравнение и той гласи следното: Сумата от налягането, кинетичната и потенциалната енергия на даден обем идеален флуид, е една и съща за всички точки от една токова линия. Константата, която характеризира тази сума е наречена в чест на откривателя на закономерността - константа на Бернули (В).
Написано от karaibrahim @ блог @ На 04 Юли 2017 16:24 @ В категория Наука @ Eтикети: Безвихрово течение, закон за запазване на масата, закон на Бернули, идеален флуид, стационарен поток, уравнение на Бернули, физика, хидродинамика @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 23 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

142816
2
Гласувай!
Идеален флуид. Стационарно течение. Токова тръба - ABRITVS
Идеален флуид е такъв, който е абсолютно несвиваем и невискозен. Когато се разглежда неговото движение, могат да бъдат пренебрегнати процесите на топлооблен. Дисциплината във физиката, която се занимава с това се нарича хидродинамика, а тя е част от механиката на флуидите.
Написано от karaibrahim @ блог @ На 03 Юли 2017 14:58 @ Топ от 3 седмици @ В категория Наука @ Eтикети: идеален флуид, стационарно течение, токова тръба, уравнение на непрекъснатост, физика, хидродинамика @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 58 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

142737
2
Гласувай!
Вода (H2O). Значение и свойства на водата - ABRITVS
Вода - представлява неорганично химично съединение, което посредством своите особени свойства, се явява основополагащо за целия живот, който е възникнал на нашата планета в този си вид. Тя на практика е жизнена среда за всички организми. При повечето сухоземни видове, макар че не е местообитание, водата си остава основна съставка на вътрешната течна среда. Средно 60-90% от масата на живите съще...
Написано от karaibrahim @ блог @ На 23 Юни 2017 01:55 @ В категория Наука @ Eтикети: водороден показател, кристалохидрат, лед, разтворител, солватация, специфичен топлинен капацитет, топлина на изпарение, хидратация, хидролиза @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 25 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

142736
2
Гласувай!
Карбонилни съединения - кетони и алдехиди - ABRITVS
Ако въглеродът в карбонилната група е свързан чрез останалите си две химични връзки с въглеводороден остатък и водород или само с два атома водород, то функционалната група е алдехидна, а съединенията се наричат алдехиди R-C(O)H. Ако въглеродът в карбонилната група е свързан с два въглеводородни остатъка, то функционалната група е кетонна, а съединенията се наричат кетони и се изписват с общата фо...
Написано от karaibrahim @ блог @ На 22 Юни 2017 00:45 @ В категория Наука @ Eтикети: алдехид, ацетон, карбонилни съединения, кетон, формалдехид @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 24 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

142735
2
Гласувай!
Електронни ефекти в молекулите - индукционен и мезомерен ефект - ABRITVS
Полярността на химичните връзки е една от основните им характеристики. Дали е полярна или не една химична връзка, зависи от разликата в електроотрицате лностите на свързващите се атоми. В органичните молекули може да се наблюдава допълнително поляризиране на химичните връзки и образуването на делокализирани връзки. Причината за това са така наречените електронни ефекти, които са съответно индукцио...
Написано от karaibrahim @ блог @ На 21 Юни 2017 23:38 @ Топ от 1 месец @ В категория Наука @ Eтикети: делокализация, делокализирана връзка, електронна плътност, ефект на спрягане, индукционен ефект, мезомерен ефект @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 50 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>Partner links

Art Shop Svetlosenki