Последни от Наука
 по дата | най-популярни | най-коментирани

143495
2
Гласувай!
Обикновена амеба (Amoeba proteus). Дизентерийна амеба - ABRITVS
Към тип Саркомастигофор и (Sarcomastigophora), подтип Саркодови (Sarcodina), клас Лобозни кореноножки, разред Същински голи амеби (Euamoebida) се числят както обикновената амеба (Amoeba proteus), така и опасната дизентерийна амеба (Entamoeba histolytica) - причинител на дизентерията. На долните изображения се вижда представител на първия вид и цистова форма на втория вид амеби.
Написано от karaibrahim @ блог @ На 18 Септември 2017 18:28 @ Топ от 2 дни @ В категория Наука @ Eтикети: Обикновена амеба, Amoeba proteus, протозоология, Дизентерийна амеба @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 17 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143494
2
Гласувай!
Зелена еуглена - тип Саркомастигофори - ABRITVS
Зелена еуглена (Euglena viridis) е едноклетъчно животно, което спада към тип Саркомастигофор и и клас Фитомастигофори (Phytomastigophorea). По друга класификация типът е Euglenozoa, а класът е Euglenoidea. В този клас са включени камшичести (флагелатни) представители със самостоен или несамостоен тип на хранене, които съответно  притежават или нямат подобни на хлоропласти органели в цитозола си. Т...
Написано от karaibrahim @ блог @ На 18 Септември 2017 18:25 @ В категория Наука @ Eтикети: Зелена еуглена, Euglena viridis, едноклетъчно животно, протозоология @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 13 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143493
2
Гласувай!
Чехълче (Paramecium caudatum) - тип Ресничести - ABRITVS
Чехълче (Paramecium caudatum) - едноклетъчно животно, което принадлежи към тип Ресничести (инфузории, Ciliophora). Тялото му под светлинен микроскоп изглежда като контурите на чехъл, а под електронен прилича повече на мъхест хот дог. Целият тип има повече от 8000 вида предимно свободноживеещи плаващи или ектопаразити. Характерни белези за таксона са ядреният дуализъм, ресничките, конюгацията, асим...
Написано от karaibrahim @ блог @ На 18 Септември 2017 18:21 @ Топ от 2 дни @ В категория Наука @ Eтикети: Чехълче, Paramecium caudatum, тип Ресничести, протозоология @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 15 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143492
2
Гласувай!
Едноклетъчни животни - протозоология - ABRITVS
Едноклетъчни са всички живи организми, чието тяло е изградено само от една клетка и същевременно може да обменя вещества и да се размножава самостоятелно.
Написано от karaibrahim @ блог @ На 18 Септември 2017 18:18 @ Топ от 2 дни @ В категория Наука @ Eтикети: Едноклетъчни животни, протозоология @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 17 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143490
2
Гласувай!
Земен червей (дъждовен червей)- тип Прешленести червеи - ABRITVS
Видът Земен червей спада към тип Прешленести червеи (Annelida). Названието на типа произлиза от факта, че тялото на представителите им е изградено от отделни членчета (прешленчета). Според различни източници, към тях принадлежат между 9 000 и 22 000 вида, които са разпространени в солените и сладководните басейни и във влажните почви. В тези числа не са включени онези видове, които са изчезнали в ...
Написано от karaibrahim @ блог @ На 18 Септември 2017 15:38 @ Топ от 2 дни @ В категория Наука @ Eтикети: прешленести червеи, земен червей, биология, зооология, безгръбначни животни @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 15 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143485
2
Гласувай!
Масообменни процеси - пренос на маса - ABRITVS
Масообменни процеси се наричат тези, при които се наблюдава пренос на дадено количество вещество между две контактуващи среди и преминаването му от едната фаза в другата. Масопреносът се прилага в химическата индустрия, когато се разделят смеси от различни вещества. За целта се използват процесите на адсорбция, абсорбция и дифузия, дестилация и ректификация, екстракция и др.
Написано от karaibrahim @ блог @ На 18 Септември 2017 01:44 @ В категория Наука @ Eтикети: масообменни процеси, пренос на маса, абсорбер, скрубер, ректификация @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 11 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143430
1
Гласувай!
Високи резултати в училище : Jabse.Ink : Напиши твоята история
Учебно-консулта тски център ”Словеси” изготвя курсови и дипломни работи, дисертации, казуси, теми, есета, реферати, презентации, проекти, доклади, речи, магистърски тези, планове, конспекти, задачи, изпитни въпроси, преразкази, съчинения за студенти, ученици, докторанти и учители
Написано от Vitan @ блог @ На 12 Септември 2017 18:36 @ В категория Наука @ Eтикети: курсови, дипломни работи, казуси, реферати, есета, презентации, проекти, доклади, магистърски @ Точки: 1 @ Коментари: 0 @ Посещения: 16 @ Източник: ink.jabse.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143412
2
Гласувай!
Еволюция - въведение - ABRITVS
Под термина еволюция в биологията се разбира постоянното изменение на живата природа и нейното адаптиране към промените в средата. Тя е свързана с отмиране на неприспособенит е  организми и оцеляване на най-приспособен те.
Написано от karaibrahim @ блог @ На 08 Септември 2017 04:14 @ В категория Наука @ Eтикети: естествен отбор @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 18 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143390
2
Гласувай!
Атом - строеж - атомни модели - ABRITVS
Атом е най-малката градивна частица на веществата, неделима по химичен път, която може в определeни случаи да съществува самостоятелно продължително време и е носител на свойствата на химичните елементи.
Написано от karaibrahim @ блог @ На 03 Септември 2017 15:13 @ В категория Наука @ Eтикети: атом, атомни орбитали, електрон, неутрон, протон, физика @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 16 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143388
2
Гласувай!
Почва. Почвообразуване. Състав на почвата - ABRITVS
Почва е повърхностният рохкав и плодороден слой на земната кора, който влиза в пряк контакт с атмосферата и биосферата. Неговите състав, физични, химични и биологични характеристики варират в зависимост от климатичните особености на средата и почвообразуващи те фактори.
Написано от karaibrahim @ блог @ На 03 Септември 2017 13:07 @ В категория Наука @ Eтикети: хумус, почва, почвообразуване @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 15 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>Partner links

Списание Светлосенки