Последни от Всички категории
 по дата | най-популярни | най-коментирани
 с етикет органична химия

143945
2
Гласувай!
Арени. Бензен - бензеново ядро - ABRITVS
Ароматните въглеводороди, чиито базов представител е органичното съединение бензен (C6H6), съдържат в молекулата си устойчиви пръстени съставени от 6 въглеродни атоми в sp2 – хибридно състояние. Те носят общото название арени, а пръстените им се наричат бензенови ядра (Аr).
Написано от karaibrahim @ блог @ На 11 Януари 2018 07:04 @ В категория Общество @ Eтикети: арени, ароматни съединения, органична химия, бензен, алкиларени @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 15 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

142508
2
Гласувай!
Хидроксилни производни - алкохоли и феноли - ABRITVS
Хидроксилните производни са органични съединения, производни на въглеводородите , в чиято молекула един или няколко водородни атома са заменени с хидроксилна група (-ОН). В зависимост от вида на въглеводородния остатък хидроксилните производни могат да бъдат алкохоли (C2H5-OH етанол) или феноли (C6H5-OH – фенол).
Написано от karaibrahim @ блог @ На 29 Май 2017 21:14 @ В категория Наука @ Eтикети: алкохол, гликол, глицерол, етанол, метанол, органична химия, фенол, хидрокси, хидроксилна група, хидроксилни производни, химия @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 72 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

141854
2
Гласувай!
Халогенопроизводни съединения - ABRITVS
Статията разглежда халогенопроизво дни съединения, техните номенклутара, физични и химични свойства, както и някои от начините на получаването им
Написано от karaibrahim @ блог @ На 29 Март 2017 10:18 @ В категория Наука @ Eтикети: халогенопроизводни, органична химия, фосген, въглеводороди @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 76 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

140943
2
Гласувай!
Ненаситени въглеводороди - Алкини - ABRITVS
Алкините са органични съединения, които са част от ненаситените въглероди и имат голямо значение за химичните производства и органичния синтез...
Написано от karaibrahim @ блог @ На 05 Януари 2017 16:46 @ В категория Наука @ Eтикети: алкини, органична химия, синтез, ненаситени въглеводороди @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 83 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

Partner links

Art Shop Svetlosenki