Блог на karaibrahim

Всички(257) 2016(54) 2017(203)
Януари(32) Февруари(31) Март(15) Април(19) Май(23) Юни(26) Юли(29) Август(13) Септември(15)

143504
2
Гласувай!
Обявяване на независимостта на България - ABRITVS
По силата на Берлинският договор от 1978 г., България е васална държава на Османската империя. С действията си в посока заобикаляне клаузите на международния акт българските правителства успяват в течение на годините да сведат този васалитет до една формалност. Кн жеството отказва да плаща ежегоден данък на империята...
Написано от karaibrahim @ блог @ На 21 Септември 2017 01:23 @ В категория България @ Eтикети: Княжество България, независимостта на България, Фердинанд, история, Берлинският договор @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 7 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143503
2
Гласувай!
Отношения на България и Гърция след Втората световна война - ABRITVS
България и Гърция излизат с доста различно положение от Втората световна война. Българското царство дава малко над 30 000 жертви в конфликта, заради участието си във финалният етап от разгрома на Нацистка Германия. Освен това България не търпи сериозни поражения от материално естество...
Написано от karaibrahim @ блог @ На 20 Септември 2017 23:46 @ В категория Общество @ Eтикети: България, Гърция, Втората световна война, история @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 8 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143495
2
Гласувай!
Обикновена амеба (Amoeba proteus). Дизентерийна амеба - ABRITVS
Към тип Саркомастигофор и (Sarcomastigophora), подтип Саркодови (Sarcodina), клас Лобозни кореноножки, разред Същински голи амеби (Euamoebida) се числят както обикновената амеба (Amoeba proteus), така и опасната дизентерийна амеба (Entamoeba histolytica) - причинител на дизентерията. На долните изображения се вижда представител на първия вид и цистова форма на втория вид амеби.
Написано от karaibrahim @ блог @ На 18 Септември 2017 18:28 @ Топ от 2 дни @ В категория Наука @ Eтикети: Обикновена амеба, Amoeba proteus, протозоология, Дизентерийна амеба @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 17 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143494
2
Гласувай!
Зелена еуглена - тип Саркомастигофори - ABRITVS
Зелена еуглена (Euglena viridis) е едноклетъчно животно, което спада към тип Саркомастигофор и и клас Фитомастигофори (Phytomastigophorea). По друга класификация типът е Euglenozoa, а класът е Euglenoidea. В този клас са включени камшичести (флагелатни) представители със самостоен или несамостоен тип на хранене, които съответно  притежават или нямат подобни на хлоропласти органели в цитозола си. Т...
Написано от karaibrahim @ блог @ На 18 Септември 2017 18:25 @ В категория Наука @ Eтикети: Зелена еуглена, Euglena viridis, едноклетъчно животно, протозоология @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 13 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143493
2
Гласувай!
Чехълче (Paramecium caudatum) - тип Ресничести - ABRITVS
Чехълче (Paramecium caudatum) - едноклетъчно животно, което принадлежи към тип Ресничести (инфузории, Ciliophora). Тялото му под светлинен микроскоп изглежда като контурите на чехъл, а под електронен прилича повече на мъхест хот дог. Целият тип има повече от 8000 вида предимно свободноживеещи плаващи или ектопаразити. Характерни белези за таксона са ядреният дуализъм, ресничките, конюгацията, асим...
Написано от karaibrahim @ блог @ На 18 Септември 2017 18:21 @ Топ от 2 дни @ В категория Наука @ Eтикети: Чехълче, Paramecium caudatum, тип Ресничести, протозоология @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 15 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143492
2
Гласувай!
Едноклетъчни животни - протозоология - ABRITVS
Едноклетъчни са всички живи организми, чието тяло е изградено само от една клетка и същевременно може да обменя вещества и да се размножава самостоятелно.
Написано от karaibrahim @ блог @ На 18 Септември 2017 18:18 @ Топ от 2 дни @ В категория Наука @ Eтикети: Едноклетъчни животни, протозоология @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 17 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143490
2
Гласувай!
Земен червей (дъждовен червей)- тип Прешленести червеи - ABRITVS
Видът Земен червей спада към тип Прешленести червеи (Annelida). Названието на типа произлиза от факта, че тялото на представителите им е изградено от отделни членчета (прешленчета). Според различни източници, към тях принадлежат между 9 000 и 22 000 вида, които са разпространени в солените и сладководните басейни и във влажните почви. В тези числа не са включени онези видове, които са изчезнали в ...
Написано от karaibrahim @ блог @ На 18 Септември 2017 15:38 @ Топ от 2 дни @ В категория Наука @ Eтикети: прешленести червеи, земен червей, биология, зооология, безгръбначни животни @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 15 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143485
2
Гласувай!
Масообменни процеси - пренос на маса - ABRITVS
Масообменни процеси се наричат тези, при които се наблюдава пренос на дадено количество вещество между две контактуващи среди и преминаването му от едната фаза в другата. Масопреносът се прилага в химическата индустрия, когато се разделят смеси от различни вещества. За целта се използват процесите на адсорбция, абсорбция и дифузия, дестилация и ректификация, екстракция и др.
Написано от karaibrahim @ блог @ На 18 Септември 2017 01:44 @ В категория Наука @ Eтикети: масообменни процеси, пренос на маса, абсорбер, скрубер, ректификация @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 11 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143484
2
Гласувай!
Турската война за независимост - ABRITVS
Турската война за независимост и революцията, която Мустафа Кемал Ататюрк повежда в Османската империя след Първата световна война, са резултат от голямото недоволство сред турското общество и окупацията на страната от силите на Антантата. То е породено от сериозните жертви които, страната дава в Първата световна война и от унизителния начин, по който държавата излиза от нея.
Написано от karaibrahim @ блог @ На 18 Септември 2017 01:40 @ В категория Свят @ Eтикети: Турската война за независимост и революцията, Мустафа Кемал Ататюрк, договорът от Лозана @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 10 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

143412
2
Гласувай!
Еволюция - въведение - ABRITVS
Под термина еволюция в биологията се разбира постоянното изменение на живата природа и нейното адаптиране към промените в средата. Тя е свързана с отмиране на неприспособенит е  организми и оцеляване на най-приспособен те.
Написано от karaibrahim @ блог @ На 08 Септември 2017 04:14 @ В категория Наука @ Eтикети: естествен отбор @ Точки: 2 @ Коментари: 0 @ Посещения: 18 @ Източник: abritvs.com @ линк

още... Добави коментар Регистрирай се

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>Partner links

Списание Светлосенки